Nyt fra bestyrelsen 5/10 2021

Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på at få adgang til toilet og omklædning for brugere af saunaen. Vi har haft møde med kommunen om vores ønsker og behov og har fået løfte om at man vil undersøge muligheden for at sætte en varmepumpe og vandvarmer op i vandrehjemmets bade- og omklædningsrum, så disse faciliteter også kan bruges i vinterhalvåret fra oktober til maj, hvor der ellers lukkes for varmen.

Aktuelt er det mest presserende at få adgang til toilettet, så det kan være tilgængeligt for grupper der benytter saunaen. Vi oplever særligt behovet når Limfjordens Idrætsforening kommer med en større gruppe borgere hver uge. Vi forventer at der kommer en løsning snarest. Midlertidigt vil vi bede Roklubben om forståelse for at deres toilet må benyttes i en nødsituation.

Der arbejdes også på planlægning af besøget af Skagensbaderne d 20-21/11. De vil sende et program når det er klart efter fristen for tilmelding for deres medlemmer d. 20/10. De skal bo på vandrehjemmet og vil gerne hilse på os fra Året Rundt når de er blevet indkvarteret lørdag eftermiddag. Så skal der bades, og efter et besøg på det gamle rådhus vil der være buffet på vandrehjemmet for alle der har lyst. Nærmere oplysninger og tilmelding bliver sendt ud.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu – det skal nok blive festligt!

INDVIELSE AF SAUNA

Tid: Lørdag den 11. september kl. 15.00

Sted:  Roklubbens lokaler, Østerstrand. Hvis vejret tillader det, vil vi arrangere det udenfor.

Badeklubben  er vært ved  kaffe/the  , boller og kage.

Af hensyn til indkøb, venligst tilmeld jer senest torsdag den 9. september til Conni Boll, mail: conniboll@gmail.com  –  mobil:  23451892 eller Anny Frantzen, mail: anny@frantzen.dk

Mobil: 40347036  – gerne pr. mail, hvis muligt. 

Efter indvielsen vil der flere gange hver uge være åbent i saunaen for medlemmer af badeklubben. Find mere information herom her.