Indmeldelse

Indmeldelse til Badeklubben “Året Rundt”

Du kan melde dig ind i badeklubben via formularen nedenfor. Alternativt kan du rette henvendelse til vores kasserer:

Finn Skanning på tlf.: 60168069 eller på mail adr.: finn@aaret-rundt.dk

Det koster 150 kr. om året i kontingent at være medlem af badeklubben.
Kontingent betales til Spar Nord, reg.nr. 8122, kontonr. 4562408520

Hvis man ønsker at bruge Nykøbing Mors Roklubs omklædningsfaciliteter, betaler man for dette 10 kr. pr. gang.

Man kan naturligvis også melde sig ind i Roklubben via deres hjemmeside : www.nykøbingmors-roklub.dk Så slipper man for besværet med at afregne 10 kr. pr. gang.

Ring meget gerne til Jette Anker-Møller og forhør nærmere om hvordan vi kan hjælpe dig til at blive bader – få kontakter til andre badere – og andre praktiske ting.

VELKOMMEN – VI GLÆDER OS TIL AT MØDE DIG I BØLGEN BLÅ !

Indmeldelsesformular:

F.eks. 22-08-1992 eller 22. august 1992