Indkaldelse til generalforsamling 2024

Sted: Roklubben, Østerstrand. 7900 Nykøbing Mors.

Kl. 8.30:  Klar til Morgenbadning ved vandkanten (Først en ”lille skarp”, ”Året rundt” længe leve og derefter følges alle i vandet)

 Kl. 9: Morgenmad og Generalforsamling

                                    DAGSORDEN

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning v/ Hanne Bovbjerg

4. Regnskabsaflæggelse v/ Alex Boll

5. Fastsættelse af kontingent. 

6. Indkomne forslag

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før.

7. Valg af bestyrelse: 3 medlemmer er på valg

– Jette Anker Møller – ønsker ikke genvalg

– Hanne Bovbjerg – ønsker ikke genvalg

– Alex Boll ønsker genvalg

Siddende:  Lone Jensen, Kurt Thinggaard og Sonja Sanggaard (suppleant)

8. Valg af revisorer: Sidste år valgtes Karsten Anker-Møller og Lykke Have.

9. Aktivitetsprogram for 2024: Liste med forslag/datoer præsenteres og ansvarlige for arrangementerne fordeles. Man kan melde sig som tovholder og hjælper. Prisen på arrangementer. 

10. Eventuelt

Bedste hilsner Bestyrelsen – Hanne Bovbjerg.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *