2021.09.06 Familiejournalen

Den 6. september 2021 havde vi besøg af en journalist og fotograf fra Familiejournalen, der ønskede at skrive en artiklen om vinterbadningens stigende popularitet. Det resulterede bl.a. i disse flotte billeder og en artikel om Badeklubben Aaret Rundt og vinterbadningens lyksaligheder.