Indmeldelse

Indmeldelse til Badeklubben “Året Rundt”

Du kan melde dig ind i badeklubben via formularen nedenfor. Alternativt kan du rette henvendelse til vores kasserer:

Finn Skanning på tlf.: 60168069 eller på mail adr.: finn@aaret-rundt.dk

Det koster 150 kr. om året i kontingent at være medlem af badeklubben.

Hvis man ønsker at bruge Nykøbing Mors Roklubs omklædningsfaciliteter, betaler man for dette 10 kr. pr. gang.

Man kan naturligvis også melde sig ind i Roklubben via deres hjemmeside : www.nykøbingmors-roklub.dk Så slipper man for besværet med at afregne 10 kr. pr. gang.

Ring meget gerne til Jette Anker-Møller og forhør nærmere om hvordan vi kan hjælpe dig til at blive bader – få kontakter til andre badere – og andre praktiske ting.

VELKOMMEN – VI GLÆDER OS TIL AT MØDE DIG I BØLGEN BLÅ !

Indmeldelsesformular:

F.eks. 22-08-1992 eller 22. august 1992