Indkaldelse til generalforsamling 2023

Lørdag den 4. februar 2023

Kl. 8.30:  Morgenbadning.  Kl. 9: Morgenmad og Generalforsamling

Sted: Roklubben Østerstrand

                                    DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.  Bestyrelsen foreslår Kurt Thinggaard.

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning v/ Anny Frantzen

4. Regnskabsaflæggelse v/ Alex Boll

5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår at fastholde 150 kr.

6. Indkomne forslag

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før.

7. Valg af bestyrelse: 3 medlemmer er på valg

Conni Boll Christensen – ønsker ikke genvalg

Karen Tøfting Andersen – ønsker ikke genvalg

Anny Frantzen – ønsker ikke genvalg

Siddende:  Jette Anker-Møller, Alex Boll, Hanne Bovbjerg.

8. Valg af revisorer

Sidste år valgtes Karsten Anker-Møller og Jonna Sejerø Nielsen

9. Aktivitetsprogram for 2023

Liste med forslag/datoer præsenteres og ansvarlige for arrangementerne fordeles. Man kan melde sig som tovholder og hjælper. Prisen for at deltage i et arrangement er 25 kr. p.t.

10. Eventuelt

Bedste hilsner Bestyrelsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *