Indkaldelse til generalforsamling 2024

Sted: Roklubben, Østerstrand. 7900 Nykøbing Mors.

Kl. 8.30:  Klar til Morgenbadning ved vandkanten (Først en ”lille skarp”, ”Året rundt” længe leve og derefter følges alle i vandet)

 Kl. 9: Morgenmad og Generalforsamling

                                    DAGSORDEN

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning v/ Hanne Bovbjerg

4. Regnskabsaflæggelse v/ Alex Boll

5. Fastsættelse af kontingent. 

6. Indkomne forslag

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før.

7. Valg af bestyrelse: 3 medlemmer er på valg

– Jette Anker Møller – ønsker ikke genvalg

– Hanne Bovbjerg – ønsker ikke genvalg

– Alex Boll ønsker genvalg

Siddende:  Lone Jensen, Kurt Thinggaard og Sonja Sanggaard (suppleant)

8. Valg af revisorer: Sidste år valgtes Karsten Anker-Møller og Lykke Have.

9. Aktivitetsprogram for 2024: Liste med forslag/datoer præsenteres og ansvarlige for arrangementerne fordeles. Man kan melde sig som tovholder og hjælper. Prisen på arrangementer. 

10. Eventuelt

Bedste hilsner Bestyrelsen – Hanne Bovbjerg.

Indkaldelse til generalforsamling 2023

Lørdag den 4. februar 2023

Kl. 8.30:  Morgenbadning.  Kl. 9: Morgenmad og Generalforsamling

Sted: Roklubben Østerstrand

                                    DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.  Bestyrelsen foreslår Kurt Thinggaard.

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning v/ Anny Frantzen

4. Regnskabsaflæggelse v/ Alex Boll

5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår at fastholde 150 kr.

6. Indkomne forslag

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før.

7. Valg af bestyrelse: 3 medlemmer er på valg

Conni Boll Christensen – ønsker ikke genvalg

Karen Tøfting Andersen – ønsker ikke genvalg

Anny Frantzen – ønsker ikke genvalg

Siddende:  Jette Anker-Møller, Alex Boll, Hanne Bovbjerg.

8. Valg af revisorer

Sidste år valgtes Karsten Anker-Møller og Jonna Sejerø Nielsen

9. Aktivitetsprogram for 2023

Liste med forslag/datoer præsenteres og ansvarlige for arrangementerne fordeles. Man kan melde sig som tovholder og hjælper. Prisen for at deltage i et arrangement er 25 kr. p.t.

10. Eventuelt

Bedste hilsner Bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen – 19/5 2022

Der er nu adgang til toilet, bad og omklædningsfaciliteter for Badeklubbens badere og saunabrugere i vandrehjemmets vestfløj. Nøgle til faciliteterne findes i nøgleboks ved siden af indgangsdøren. Koden til nøgleboksen fås ved henvendelse til badeklubbens bestyrelse eller saunaudvalg.

For at bruge badefaciliteterne kræves der kort, som kan købes i receptionen. Man indsætter et beløb til betaling af vandforbruget. Når beløbet er brugt kan kortet ”toppes op”

Hop i havet, den 26. juni 2022

Har du et par timer søndag d. 26. juni 2022, så hop i bølgen blå sammen med andre danskere og derved sætte fokus på vores fjorde-, hav-, strand- og vandmiljø. Vi hopper i havet kl. 10
• for at vise, at vi elsker havet.
• med krav om, at politikerne passer bedre på det!

Alle er velkommen til at være med. Det kræver ingen tilmelding. Du skal blot møde op iført badetøj.

Det foregår på Østerstrand i Nykøbing Mors ved den nye badebro. Vi holder saunaen åben.

Nyt fra bestyrelsen – 12/3 2022

På bestyrelsesmøde 8/3-22 har den nye bestyrelse konstitueret sig:
Formand: Anny Frantzen
Næstformand og repræsentant for saunaudvalget: Jette Anker-Møller
Kasserer: Alex Boll
Sekretær: Conni Boll Christensen
Bestyrelsesmedlem: Hanne Bovbjerg
Suppleant: Karin Tøfting Andersen

Regnskabet overdrages til Alex fra Finn, de nye oplysninger videregives til
banken, kommunen og hjemmesiden. Der er i øjeblikket en særskilt konto for
saunaen.
NB Vær opmærksom på at indbetale til den rigtige konto:
Sauna
Kontingent

Aktivitetsplan
Aktivitetsplanen kan ses på hjemmesiden og vil blive revideret løbende. Anny
sender remindere til medlemmerne på mails og lægger orientering om
arrangementer ud på Facebook.
NB Man kan gå i sauna uden at deltage i et arrangement. Man kan også
deltage i et arrangement og evt. badning uden at gå i sauna.

Saunagruppen har holdt møde 6/3:
Medlemmer af udvalget er: Dorthe Ris, Jette Anker-Møller, Michael
Hedegaard og Ulla Rosenberg
Der blev talt om saunaens åbningstider og besluttet af flytte tiden mandag fra
kl. 17-18 til om aftenen kl. 19-20.
For faste brugere af saunaen blev der vedtaget en pris på 175 kr. om måneden
med ubegrænset adgang. For enkeltbrugere er prisen fortsat 25 kr. for
medlemmer, 40 kr. for gæster og 300 kr. for leje af saunaen uden for de faste
åbningstider.
Et forslag fra Ulla om inddeling af saunatiden med og uden gus resulterede i
en beskrivelse af et saunabesøg og oplevelsen af at være skiftevis i sauna og
i det kolde vand. Michaels beskrivelse kan læses under Sauna i menuen på
hjemmesiden.

Besøg fra Thisted Vinterbadeklub

Kære medlemmer af “Året Rundt”

Lørdag den 26. februar 2022 får Badeklubben besøg af omkring 5 personer fra Thisted Vinterbadeklub. Vi håber at så mange som muligt vil hjælpe os med at gøre det hyggeligt for gæsterne.

Tid: lørdag den 26. februar 2022 kl. 8.30

Sted: Roklubben, Langelinie, 7900 Nykøbing Mors.

Saunaen er åben fra kl. 8 til 9.30

Vi går i vandet kl. 8.30 og derefter i sauna for dem der har lyst til det, og efterfølgende morgenkaffe.

Pris: 20 kr. for medlemmer. Det er gratis for vore gæster.

Tilmelding:

Hanne Bovbjerg: tlf. 23748664 eller Anny Frantzen, tlf. 40347036
Tilmelding senest torsdag den 24. februar

Hilsen Bestyrelsen i ”Året Rundt”

Indkaldelse til generalforsamling 2022

Kære Medlemmer af Badeklubben Året Rundt.

     Henviser til tidligere udsendte indbydelse og advisering  pr. mail dt 29.01.2022 om Generalforsamling,

     Som afholdes som følger:

      Dato og Tid: Mandag den 21. februar 2022  kl.  19.00

      Sted:  Roklubben,  Langelinie 25, Nykøbing

Dagsorden til Generalforsamling i Badeklubben Året Rundt

1.   Valg af ordstyrer

2.   Valg af stemmetællere

3.   Formandens beretning ved Jette Anker-Møller

4.   Regnskabsaflæggelse v. Finn Skanning

Regnskabet fremlægges og godkendes

5.   Fastsættelse af kontingent

Kontingentet på 150 kr fastholdes

6.   Indkomne forslag

Der er kommet forslag om saunabrug og gus fra Ulla Rosenberg. Efter aftale vil forslagene blive behandlet i saunagruppen (jf. pkt. 7). Øvrige forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før.

7.   Orientering om saunaen/Facebook-gruppen og hjemmesiden

Interesserede opfordres til at melde sig til en saunagruppe med ønsker og forslag.

8.   Valg af bestyrelse: 3 medlemmer er på valg

Finn Skanning – ønsker ikke genvalg

Gerda Buhl Andersen – ønsker ikke genvalg

Jette Anker-Møller – villig til genvalg som repræsentant for saunagruppen

Siddende: Anny Frantzen, Conni Boll Christensen

Suppleant: Karin Tøfting Andersen (fortsætter)

9.   Valg af revisor

Sidste år valgtes Alex Boll. Jonna Sejerø Nielsen fortsætter

10 Program for 2022, herunder forslag til arrangementer og aktiviteter

Årets program præsenteres. Datoer for arrangementer fastsættes, og ansvarlige for arrangementerne fordeles. Man kan melde sig som tovholder og hjælper.

Allerede aftalt er besøg fra Thisted Vinterbadeklub lørdag d. 26.02. og besøg i Glyngøre hos Karen Worm Carlsen lørdag d. 7.5. Prisen for at deltage i et arrangement er fortsat 20 kr, gæster fra andre klubber undtaget.

11 Eventuelt

Mange venlige hilsner,

bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen – 28/11 2021

Der er nu udsigt til en løsning med hensyn til adgang til toilet og omklædning.

Kommunen planlægger at overtage vandrehjemmets faciliteter og sørge for opvarmning. Badeklubben og dens saunabrugere vil få adgang med en nøgleordning. Vi skal selv holde rent i vintersæsonen, mens kommunen har ansvar for rengøring om sommeren. Der vil gå et stykke tid med behandling af forslaget, men vi har lov at glæde os over resultatet af vores samarbejde.

De modigste vinterbadere

Vinterbadning er en ny aktivitet i “Limfjordens Idrætsforening” og er allerede blevet et stort hit. Hver mandag eftermiddag fyldes saunaen på Østerstrand med medlemmer, der alle nyder glæden, samværet og ikke mindst den fysiske og psykiske velvære som er forbundet med denne sport. Her ses Lene, Signe, Daisy og Linda i højt humør, efter dagens sidste kolde dyp.