Indkaldelse til generalforsamling 2022

Kære Medlemmer af Badeklubben Året Rundt.

     Henviser til tidligere udsendte indbydelse og advisering  pr. mail dt 29.01.2022 om Generalforsamling,

     Som afholdes som følger:

      Dato og Tid: Mandag den 21. februar 2022  kl.  19.00

      Sted:  Roklubben,  Langelinie 25, Nykøbing

Dagsorden til Generalforsamling i Badeklubben Året Rundt

1.   Valg af ordstyrer

2.   Valg af stemmetællere

3.   Formandens beretning ved Jette Anker-Møller

4.   Regnskabsaflæggelse v. Finn Skanning

Regnskabet fremlægges og godkendes

5.   Fastsættelse af kontingent

Kontingentet på 150 kr fastholdes

6.   Indkomne forslag

Der er kommet forslag om saunabrug og gus fra Ulla Rosenberg. Efter aftale vil forslagene blive behandlet i saunagruppen (jf. pkt. 7). Øvrige forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før.

7.   Orientering om saunaen/Facebook-gruppen og hjemmesiden

Interesserede opfordres til at melde sig til en saunagruppe med ønsker og forslag.

8.   Valg af bestyrelse: 3 medlemmer er på valg

Finn Skanning – ønsker ikke genvalg

Gerda Buhl Andersen – ønsker ikke genvalg

Jette Anker-Møller – villig til genvalg som repræsentant for saunagruppen

Siddende: Anny Frantzen, Conni Boll Christensen

Suppleant: Karin Tøfting Andersen (fortsætter)

9.   Valg af revisor

Sidste år valgtes Alex Boll. Jonna Sejerø Nielsen fortsætter

10 Program for 2022, herunder forslag til arrangementer og aktiviteter

Årets program præsenteres. Datoer for arrangementer fastsættes, og ansvarlige for arrangementerne fordeles. Man kan melde sig som tovholder og hjælper.

Allerede aftalt er besøg fra Thisted Vinterbadeklub lørdag d. 26.02. og besøg i Glyngøre hos Karen Worm Carlsen lørdag d. 7.5. Prisen for at deltage i et arrangement er fortsat 20 kr, gæster fra andre klubber undtaget.

11 Eventuelt

Mange venlige hilsner,

bestyrelsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *